Proclaimer

De verantwoordelijkheid van deze website ligt voor honderd procent bij JSP Reclame. JSP Reclame ontwikkelt websites met zorg en verstand van zaken. Daar vormt deze website geen uitzondering op.

 

Hand in eigen website

Toch kunnen er foutmeldingen in de website geslopen zijn. Een link die de werking van uw computer, tablet of smartphone negatief beïnvloedt. Ontbrekende of onvolledige informatie. Formulieren of pagina's die niet bereikbaar zijn. 

 

Fout melden

Ontdekt u een foutmelding, dan wordt het zeer gewaardeerd als u een seintje geeft via joni@jspreclame.nl. Direct bellen mag natuurlijk ook: 0488 484 931

 

Auteursrecht en intellectueel eigendom

De rechten van de ideeën, illustraties, grafische ontwerpen, afbeedingen en teksten zoals in deze website (www.jspreclame.nl) zijn opgenomen berusten bij JSP Reclame. Alle werken zijn voort gekomen uit de geestelijke prestatie van Joni Simon Peña en vallen onder het intellectueel eigendom van de maker.

 

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de maker deze werken te verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken via enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën of opname te maken.

 
Algemene leveringsvoorwaarden

De grafimediabranche kent leveringsvoorwaarden, die kunnen worden gebruikt bij aanbiedingen voor en transacties met opdrachtgevers. Hier vindt u deze leveringsvoorwaarden.