Reclame of communicatie in nood?  Bellen met JSP Reclame Kesteren (0488) 484 931
 

Puntjes van aandacht

Een samenwerking zonder verrassingen. Heldere offertes en transparante communicatie. Wel zo prettig voor beide partijen. Wilt u een samenwerking met JSP Reclame aangaan en u wilt weten waar u aan toe bent? Wilt u gebruik maken van alle creatieve middelen en prestaties die door JSP Reclame geboden worden? Dan worden hier, naast de Algemene Leveringsvoorwaarden, de volgende puntjes van aandacht nog even voor u uitgelicht.

 

Betalingstermijn

De opdracht is afgerond en u hebt laten weten blij te zijn met het eindresultaat. Dan kunt u dat ook aan andere vertellen. Was het niet helemaal naar wens? Dan vertelt u het JSP Reclame. Het laatste onderdeel van het project is dan ook bereikt; de facturatie. JSP Reclame hanteert, tenzij anders is overeengekomen, een betalingstermijn van 14 dagen.

 

Herinnering

Nooit leuk om te moeten versturen en niet leuk om te ontvangen. Maar mochten de betalingen binnen de 14 dagen na factuurdatum niet zijn ontvangen, dan ontvangt u in de eerste week na het verlopen van het betalingstermijn de eerste herinnering. In deze herinnering wordt u vriendelijk verzocht u betalingsplicht vooralsnog binnen vijf werkdagen te voldoen. Mocht de betalingsplicht vooralsnog niet voldaan kunnen worden, neem dan contact op. 

 

Open bron bestanden

De bestanden die door JSP Reclame gebruikt worden om tot het uiteindelijke, door de opdrachtgever bestelde, (digitaal of gedrukt) eindproduct te komen, worden 'Open bron bestanden' genoemd. Deze 'Open bron bestanden' bevatten deelfabrikaten (geldt ook voor lagen in Photoshop, Illustrator en Indesign), schetsen, sjablonen en naar eigen interpretatie digitaal uitgewerkte werken en ideeën. De 'Open bron bestanden' vallen dan ook onder het intellectueel eigendom van de maker en zijn, tenzij anders is overeengekomen, niet overdraagbaar aan de opdrachtgever. De opdrachtgever betaalt voor het gebruikersrecht van het (digitaal of gedrukt) eindproduct, maar niet voor de digitale bestanden en middelen die daarvoor gebruikt zijn.

 

Archief

Ondanks dat JSP Reclame geen bewaarplicht heeft worden alle werken en de daarbij horende digitale bestanden zorgvuldig bewaard. Jaarlijks wordt er door JSP Reclame geïnvesteerd om de digitale bestanden optimaal te kunnen blijven bewaren voor mogelijk hergebruik door de opdrachtgever. Mocht de opdrachtgever van een, door JSP Reclame, eerder geleverd bestand weer gebruik willen maken, zullen er archiefkosten in rekening gebracht worden. De archiefkosten bedragen € 45,- ex. BTW per digitaal bestand.