Uitstroom Beschermd Wonen

Gemeente Molenlanden had de aanvraag uitgezet. Ter visualisatie van een tweetal bijeenkomsten vanuit de transformatietafel (Alblasserwaard) wordt er gezocht naar een tweetal clientroutes voor Beschermd Thuis wonen:

  • een route waarbij een client uitstroomt uit een voorziening (BW) en in de wijk gaat wonen vraag aan Leger des Heils
  • een route waarbij het streven is dat een client niet instroomt in een voorziening (BW), maar in de wijk kan blijven wonen.

 

Het project

Voor een bijeenkomst, van gemeente en zorgorganisatie, was de vraag om de cliëntroute uiteen te zetten in een routekaart / praatplaat waar meerdere partijen bij aan konden schuiven om o.a. de haken en ogen in kaart te brengen die gepaard gaan bij Uitstroom Beschermd Wonen.
 

Zaken aangepakt

In opdracht van gemeente Molenlanden het volgende:

  • A4 drieluik 
  • Aan de hand van 3 overlegmomenten input verzameld
  • Maatwerk illustratie, dus geen stockmateriaal)
  • 2 varianten; Uitstroom Beschermd Wonen / Beschermd Thuis
  • Drukwerk geleverd en digitaal bestand

 

Resultaat

Deze infographic heeft als praatplaat bijgedragen aan het in kaart brengen van de haken en ogen die komen kijken bij Uitstroom Beschermd Wonen en Beschermd Thuis. Betrokken partijen kregen inzicht in zaken als social netwerk, daginvulling, financiën, noodzakelijke voorzieningen en gastvrijheid binnen de wijk en hoe daar op toe te zien en tijdig afstemmen.

 


 

Meer informatie over het visualeren van droge stof?

De taal van illustratie begrijpt iedereen! Zit u ook met onbegrijpelijke en droge vraagstukken? Laat ze omzetten naar infographic. Gedrute exemplaren om uit te delen of digitaal en interactief voor online verspreiding en bespreking.
 


Joni Simon Peña
 

Neem contact op

 

 

 

 


Infographics; ideaal om droge stof visueel te maken. Ze zorgen voor genoeg gespreksstof tijdens uw bijeenkomst. Wedden?

 

Overzicht projecten